Samarbeidsmuligheter gjennom EØS-midlene

132.46 KB

Resources
Author:
Sofie Laksaa
Publication Date:
Resource type:
Other

Download

Er du interessert i å prøve ut europeisk samarbeid? I alle land som mottar EØS-midler er deler av støtten satt av til bilaterale fond. Fondene skal bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene innenfor områder av felles interesse. Dette er en mer fleksibel form for støtte til samarbeid over landegrensene, og krever ikke at deltakerne er involvert i andre prosjekter og programmer under EØS-midlene. Aktiviteter som konferanser, seminarer, studieturer, utvekslinger med mer kan støttes under de bilaterale fondene.